Napomene o blogu

1. Pisani materijal bloga Sanjin Kutak ne krši autorska prava
2. Blog Sanjin Kutak bojkotuje kako pisanu tako i slikovnu promociju ubijanja životinja u svrhe luksuza i zabave.
3. Blog Sanjin Kutak ne poseduje materijal koji bi mogao diskriminisati rasu, naciju, pol, seksualnost ili bilo koju socijalnu grupaciju.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...