4.12.10.

AUTOMOBILI BUDUĆNOSTI

Svako vreme ima svoje viđenje budućnosti, bar što se tiče automobilizma. Nedavni salon automobila u Los Anđelesu predstavio nam je mali delić "stilskih rizika" u automobilizmu sutrašnjice, kao rezultat poziva Salona automobilskim Kućama da izlože svoje modele budućnosti koji bi se zaista mogli i realizovati. Jedini zahtevi su bili da model automobila budućnosti ima bar 4 mesta za sedenje, minimalne potrošnje i težine "kao pero", tj oko 454 kg. Evo najinteresantnijih predloga sa Salona automobila u Los Anđelesu.

Honda Air -  Ime koje ne ostavlja mesta sumnji: japanska vučna sila je garantovana motorom na kompresovani vazduh. Potpuno ekološki, veći deo šasije je sastavljen od materija derivata bioloških vlakana!
Honda Air
Kadilak Aera -  Tradicionalni auto? Možda samo po arhitekturi, izgledom sportskog auta, ostatak sigurno to nije! I u ovom slučaju, Kadilak Aera koristi motor na kompresovani vazduh, dok je komfor vožnje garantovan enormnim staklenim površinama, koje unose svetlo u unutrašnjost vozila.
Kadilak Aera
Mercedes Biome - Auto koji se gaji kao biljka? Izgleda da je ovde to slučaj. Njegova struktura je "živa" i sastavljena od materijala proizašlih iz genetski modifikovanih biljaka, koje je proizvela sama automobilistička Kuća iz Stokholma. Sve ostalo je naučna fantastika. Ovaj Mercedes ne zagađuje, već naprotiv, stvara kiseonik! Sve to je moguće zahvaljujući biološkom materijalu šasije koji uzima solarnu energiju i vrši fotosintezu!
Mercedes Biome

Smart 454 WWT - Ovo je vozilo koje je najbolje interpretiralo prirodu konkursa i to se može otkriti već u samom imenu 454, maksimalna težina dozvoljena u zahtevu konkursa. Kako bi se dobila ova lakoća karoserije, korišćena su karbonska vlakna, a poreklo materijala ostalih tehničkih detalja čuvan je u strogoj tajnosti
Smart 454 WWT
Volvo Air Motion - Vozilo koje je dobilo priznanje za najoriginalnije rešenje sistema za sedenje je ovaj Volvo. Dva prednja sedišta okrenuta su u smeru kretanja vozila, dok su dva zadnja sedišta naslonjena "na leđa" prednjih sedišta. I u ovom slučaju karoserija je sastavljena od karbonskih vlakana, dok motor sadrži eolske turbine sa kompresorom za dobijanje većeg ubrzanja.
Volvo Air Motion

Нема коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...