11.12.10.

PLEME KOJE NIKADA NIJE ČULO MUZIKU


Zamislite jedan narod koji živi izolovan u planinama Kameruna: ne poznaju muziku Mocarta, niti Madone. Takav je narod Mafa: jedina muzika koji oni poznaju jesu ritmovi rituala i religioznih ceremonija.
Kako bi reagovali kada bi čuli note naših klasičnih ili modernih kompozitora? Isto se pitao i jedan tim istraživača iz Max Planck Institute za saznajne nauke iz Lajpciga, koji su hteli proveriti na "neiskvarenim" ušima efekat naše muzike, kako bi otkrili motiv uspeha koji ima širom sveta.
Naučnici su podvrgli narod Mafa jednostavnom slušnom eksperimentu: dali su im da slušaju neke muzičke kompozicije i zamolili su ih da iskažu emocije izazvane notama.Profesor Fric objašnjava: "Odmah pri prvom pokušaju Mafa su prepoznali jednake emocije kao i mi u melodijama koje smo pustili. Poput civilizacijskog slušaoca, prepoznali su radost u brzim i durskim tonovima (poput dečje pesme "Frer Žak"), tugu u sporom ritmu molskih tonova (kao u pogrebnim marševima) i napetost u manjim tonalitetima (Betovenova V Simfonija).

Нема коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...