12.12.10.

ZAVOĐENJE I PRIVLAČNOST? KRIVI SU FEROMONI

Istraživači univerziteta u Harvardu došli su do naučne konstatacije da hormoni feromoni, kao i kod životinja, imaju jednak efekat na žene i muškarce. Dakle, imamo naučnu potvrdu: kao i u životinjskom svetu, i u našem ljudskom svetu feromoni regulišu seksualnu privlačnost. Ovi hormoni mogu da objasne mnoge stvari, zar ne?


Šta su feromoni? 
Kao prvo, moramo reći da feromoni ne mogu da se prepoznaju njuhom, jer nemaju svojstven miris. Koriste ih životinje tokom perioda parenja, da bi našle pogodnog partnera, a proizvode ga i muškarci i žene svih životnih dobi. Dakle, za razliku od prethodnih naučnih tvrđenja, sada su istraživači sa Harvard univerziteta saglasni da se feromoni luče i kod žena u menopauzi i muškaraca u andropauzi. Studija je objavljena u Journal of Sex Behaviour, kao i u New Scientist.
Bilo je dovoljno napraviti parfem sa feromonima kako bi se prisustvovalo radikalnoj promeni u sentimentalnom životu žene u godinama.
Istraživači su stvorili parfem koristeći posebnu hemijsku supstancu Atena 10:13, izolovanu iz pazušne žlezde žena. Podelili su 44 žene u post-menopauzi u dve grupe, od kojih je jedna grupa "mirisala"  na parfem sa feromonima i tražili su od njih da pišu dnevnik svaki dan. Rezultat je bio takav da je 44% žena iz "namirisane" grupe priznalo da je imalo mnogo više uspeha na sentimentalnom planu, naspram 14% iz grupe koja nije koristila feromonski parfem. I ne samo to: 68% iz prve grupe registrovalo je udvaranja sa seksualnim ponudama.

Ali kako se proizvode feromoni kod žena i mužkaraca?
Feromone proizvode i izlučuju znojne žlezde.To znači da mi u svakom trenutku kada se znojimo ispuštamo određenu količinu feromona, koji su bitan faktor privlačnosti za čulo mirisa suprotnog pola.
Suprotno od onoga što bi većina žena i muškaraca pomislili, kupanje osim što uklanja znoj, uklanja i izlučene feromone koji nas čine tako poželjnima u seksualnom smislu. Produkcija feromona je najjača između 20. i 40. godine života.

Kako feromoni deluju? 
Feromoni su hemijske supstance bez mirisa koje na potpuno prirodan način imaju zadatak da olfaktivinim stimulansom seksualno privuku jedinku suprotnog pola. 
Feromoni se percepiraju u vomeronazalnom organu koji se nalazi u unutrašnjosti nosa. Ovaj organ je otkriven 1703. godine i povezan je pomoću nervnih završetaka sa hipotalamusom (deo mozga koji proizvodi emocije i seksualno uzbuđenje), potom se otkrilo da vomeronazalni organ ima ulogu receptora feromona i posredno kontroliše emocije.

Нема коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...